IEDERE SCHADE IS VERVELEND.

Daarom gaan we je meteen helpen! Hieronder tref je het algemeen schadeformulier aan dat je kunt je gebruiken voor alle schades, behalve aanrijdingen. Je kunt dit formulier helemaal online invullen. Bovendien kun je er zelfs direct foto’s en gescande facturen mee meesturen. Met de knop ‘verzenden’ helemaal onderaan dit scherm plaats je het formulier direct in onze e-mailbox. We gaan er dan meteen mee aan de slag.

Uw gegevens
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Je e-mailadres
Je telefoonnummer
Voor ondernemers: Kun je de btw verrekenen JaNee
Verzekeringsgegevens
Naam verzekeringmaatschappij
Soort verzekering
Polisnummer
Ben je elders ook voor deze schade verzekerd JaNee
Naam verzekeringmaatschappij
Soort verzekering
Polisnummer
Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd JaNee
Naam verzekeringmaatschappij
Soort verzekering
Polisnummer
Wat is er gebeurd
Waar is het gebeurd
Wanneer is het gebeurd
Hoe laat is het gebeurd
Wie is de benadeelde IkzelfEen ander
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
IBAN banknummer
Is deze daar zelf ook voor verzekerd? JaNee
Verzekeringmaatschappij
Polisnummer
Je IBAN
Wat is beschadigd of verloren gegaan
Omschrijving
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Is het herstelbaar JaNee
Voor welk bedrag
Wil je nog een object toevoegen? JaNee
Omschrijving
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Is het herstelbaar JaNee
Voor welk bedrag
Wil je nog een object toevoegen? JaNee
Omschrijving
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Is het herstelbaar JaNee
Voor welk bedrag
Overige gegevens
Wie was verantwoordelijk IkzelfEen ander
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
In welke hoedanigheid staat deze tot u
Waarmee werd de schade veroorzaakt?
Zijn er medeschuldigen JaNee
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Zijn er getuigen JaNee
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Wil je bijlagen toevoegen?Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Plaats
Datum

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Zelfverzekerd! Voor zover nodig wordt Zelfverzekerd! hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.
Ik ga hiermee akkoord


IEDERE SCHADE IS VERVELEND.

Daarom gaan we je meteen helpen! Hieronder tref je het algemeen schadeformulier aan dat je kunt je gebruiken voor alle schades, behalve aanrijdingen. Je kunt dit formulier helemaal online invullen. Bovendien kun je er zelfs direct foto’s en gescande facturen mee meesturen. Met de knop ‘verzenden’ helemaal onderaan dit scherm plaats je het formulier direct in onze e-mailbox. We gaan er dan meteen mee aan de slag.

Uw gegevens
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Je e-mailadres
Je telefoonnummer
Voor ondernemers: Kun je de btw verrekenen JaNee
Verzekeringsgegevens
Naam verzekeringmaatschappij
Soort verzekering
Polisnummer
Ben je elders ook voor deze schade verzekerd JaNee
Naam verzekeringmaatschappij
Soort verzekering
Polisnummer
Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd JaNee
Naam verzekeringmaatschappij
Soort verzekering
Polisnummer
Wat is er gebeurd
Waar is het gebeurd
Wanneer is het gebeurd
Hoe laat is het gebeurd
Wie is de benadeelde IkzelfEen ander
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
IBAN banknummer
Is deze daar zelf ook voor verzekerd? JaNee
Verzekeringmaatschappij
Polisnummer
Je IBAN
Wat is beschadigd of verloren gegaan
Omschrijving
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Is het herstelbaar JaNee
Voor welk bedrag
Wil je nog een object toevoegen? JaNee
Omschrijving
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Is het herstelbaar JaNee
Voor welk bedrag
Wil je nog een object toevoegen? JaNee
Omschrijving
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Is het herstelbaar JaNee
Voor welk bedrag
Overige gegevens
Wie was verantwoordelijk IkzelfEen ander
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
In welke hoedanigheid staat deze tot u
Waarmee werd de schade veroorzaakt?
Zijn er medeschuldigen JaNee
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Zijn er getuigen JaNee
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Wil je bijlagen toevoegen?Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Plaats
Datum

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Zelfverzekerd! Voor zover nodig wordt Zelfverzekerd! hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.
Ik ga hiermee akkoord


IEDERE SCHADE IS VERVELEND.

Daarom gaan we je meteen helpen! Hieronder tref je het algemeen schadeformulier aan dat je kunt je gebruiken voor alle schades, behalve aanrijdingen. Je kunt dit formulier helemaal online invullen. Bovendien kun je er zelfs direct foto’s en gescande facturen mee meesturen. Met de knop ‘verzenden’ helemaal onderaan dit scherm plaats je het formulier direct in onze e-mailbox. We gaan er dan meteen mee aan de slag.

Uw gegevens
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Je e-mailadres
Je telefoonnummer
Voor ondernemers: Kun je de btw verrekenen JaNee
Verzekeringsgegevens
Naam verzekeringmaatschappij
Soort verzekering
Polisnummer
Ben je elders ook voor deze schade verzekerd JaNee
Naam verzekeringmaatschappij
Soort verzekering
Polisnummer
Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd JaNee
Naam verzekeringmaatschappij
Soort verzekering
Polisnummer
Wat is er gebeurd
Waar is het gebeurd
Wanneer is het gebeurd
Hoe laat is het gebeurd
Wie is de benadeelde IkzelfEen ander
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
IBAN banknummer
Is deze daar zelf ook voor verzekerd? JaNee
Verzekeringmaatschappij
Polisnummer
Je IBAN
Wat is beschadigd of verloren gegaan
Omschrijving
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Is het herstelbaar JaNee
Voor welk bedrag
Wil je nog een object toevoegen? JaNee
Omschrijving
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Is het herstelbaar JaNee
Voor welk bedrag
Wil je nog een object toevoegen? JaNee
Omschrijving
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Is het herstelbaar JaNee
Voor welk bedrag
Overige gegevens
Wie was verantwoordelijk IkzelfEen ander
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
In welke hoedanigheid staat deze tot u
Waarmee werd de schade veroorzaakt?
Zijn er medeschuldigen JaNee
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Zijn er getuigen JaNee
Voorletters
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Wil je bijlagen toevoegen?Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Plaats
Datum

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Zelfverzekerd! Voor zover nodig wordt Zelfverzekerd! hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.
Ik ga hiermee akkoord


HEB JE NOG VRAGEN?

Kom je er toch niet helemaal uit hoe je het formulier moet invullen of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust en vooral contact op. Wij staan oprecht graag tot je dienst. Bel ons direct via 040 202 5059 of stuur een mail aan info@z-v-z.nl.

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte omtrent verzekeringen en/of hypotheken.

VOLG ONS ONLINE!

Ben zelfverzekerd volg ons op social media