ZAKELIJKE BEZITTINGEN

Rust om te investeren

Ondernemer zijn betekent soms risico’s lopen en deze accepteren. Nog liever echter wil je winst maken toch? Én die vergroten natuurlijk. Dat betekent: investeren

Als het goed is, kan je als bedrijf van veel van die investeringen lang profiteren. En de fiscus gaat er dan ook van uit dat die ‘open bezittingen’ als bedrijfsvermogen op de balans tot uitdrukking komen. Denk bijvoorbeeld aan voorraden, gebouwen, je wagenpark en debiteuren. Kortom: alles wat waarde heeft.

Stille reserves
Maar je hebt als ondernemer ook te maken met afschrijvingen. Daardoor wijkt de waarde zoals weergegeven op de balans af van de werkelijkheid. Ofwel, jouw bedrijfsvermogen bestaat niet alleen uit datgene wat op de balans genoteerd staat, maar ook uit datgene wat niet op de balans staat vermeld: ‘de stille reserves’.

De juiste verzekerde bedragen
Daarom kijken we voor het vaststellen van de juiste verzekerde waardes ook naar de praktijk. En hoe sneller jouw onderneming groeit, hoe vaker wij met je om de tafel zullen zitten. Met plezier!

Waar we dan zoal naar kijken?
– actuele waarde van je bedrijfsinventaris (en evt. het huurdersbelang)
– de werkelijke goederenvoorraad
– de gebouwen
– het wagenpark
– de debiteurenvoorraad
– kasgeld
– etc.

Zelfverzekerd in maatwerk
Omdat jij als ondernemer verschilt van andere, kunnen wij nooit een standaardoplossing aanbieden. Wij zorgen voor maatwerk om jou te helpen, bij voorkeur tegen een zo gunstig mogelijke premie. Daardoor houd jij jouw risico’s aanvaardbaar en – ook belangrijk – financieel haalbaar.

ZAKELIJKE BEZITTINGEN

Rust om te investeren

Ondernemer zijn betekent soms risico’s lopen en deze accepteren. Nog liever echter wil je winst maken toch? Én die vergroten natuurlijk. Dat betekent: investeren

Als het goed is, kan je als bedrijf van veel van die investeringen lang profiteren. En de fiscus gaat er dan ook van uit dat die ‘open bezittingen’ als bedrijfsvermogen op de balans tot uitdrukking komen. Denk bijvoorbeeld aan voorraden, gebouwen, je wagenpark en debiteuren. Kortom: alles wat waarde heeft.

Stille reserves
Maar je hebt als ondernemer ook te maken met afschrijvingen. Daardoor wijkt de waarde zoals weergegeven op de balans af van de werkelijkheid. Ofwel, jouw bedrijfsvermogen bestaat niet alleen uit datgene wat op de balans genoteerd staat, maar ook uit datgene wat niet op de balans staat vermeld: ‘de stille reserves’.

De juiste verzekerde bedragen
Daarom kijken we voor het vaststellen van de juiste verzekerde waardes ook naar de praktijk. En hoe sneller jouw onderneming groeit, hoe vaker wij met je om de tafel zullen zitten. Met plezier!

Waar we dan zoal naar kijken?
– actuele waarde van je bedrijfsinventaris (en evt. het huurdersbelang)
– de werkelijke goederenvoorraad
– de gebouwen
– het wagenpark
– de debiteurenvoorraad
– kasgeld
– etc.

Zelfverzekerd in maatwerk
Omdat jij als ondernemer verschilt van andere, kunnen wij nooit een standaardoplossing aanbieden. Wij zorgen voor maatwerk om jou te helpen, bij voorkeur tegen een zo gunstig mogelijke premie. Daardoor houd jij jouw risico’s aanvaardbaar en – ook belangrijk – financieel haalbaar.

ZAKELIJKE BEZITTINGEN

Rust om te investeren

Ondernemer zijn betekent soms risico’s lopen en deze accepteren. Nog liever echter wil je winst maken toch? Én die vergroten natuurlijk. Dat betekent: investeren

Als het goed is, kan je als bedrijf van veel van die investeringen lang profiteren. En de fiscus gaat er dan ook van uit dat die ‘open bezittingen’ als bedrijfsvermogen op de balans tot uitdrukking komen. Denk bijvoorbeeld aan voorraden, gebouwen, je wagenpark en debiteuren. Kortom: alles wat waarde heeft.

Stille reserves
Maar je hebt als ondernemer ook te maken met afschrijvingen. Daardoor wijkt de waarde zoals weergegeven op de balans af van de werkelijkheid. Ofwel, jouw bedrijfsvermogen bestaat niet alleen uit datgene wat op de balans genoteerd staat, maar ook uit datgene wat niet op de balans staat vermeld: ‘de stille reserves’.

De juiste verzekerde bedragen
Daarom kijken we voor het vaststellen van de juiste verzekerde waardes ook naar de praktijk. En hoe sneller jouw onderneming groeit, hoe vaker wij met je om de tafel zullen zitten. Met plezier!

Waar we dan zoal naar kijken?
– actuele waarde van je bedrijfsinventaris (en evt. het huurdersbelang)
– de werkelijke goederenvoorraad
– de gebouwen
– het wagenpark
– de debiteurenvoorraad
– kasgeld
– etc.

Zelfverzekerd in maatwerk
Omdat jij als ondernemer verschilt van andere, kunnen wij nooit een standaardoplossing aanbieden. Wij zorgen voor maatwerk om jou te helpen, bij voorkeur tegen een zo gunstig mogelijke premie. Daardoor houd jij jouw risico’s aanvaardbaar en – ook belangrijk – financieel haalbaar.

WIL JIJ OOK RUST OM TE INVESTEREN?

Neem dan contact op met ons op via 040 202 5059 of stuur een mail aan info@z-v-z.nl. Dan kijken we graag samen met je naar de mogelijkheden.

VOLG ONS ONLINE!

Volg onze social kanalen voor tips en adviezen