ZIEKTEVERZUIM

Kun jij dat opvangen?

De eerste 24 maanden
Als werkgever ben je wettelijk verplicht minimaal 70% van het salaris bij ziekteverzuim van een zieke werknemer tijdens de eerste 24 maanden door te betalen. Binnen een CAO mag daarop naar boven worden afgeweken.

Poortwachter
Houd je echter – in overleg met je Arbodienst – wel aan verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter! Daarin is bijvoorbeeld geregeld dat zowel de werkgever als de werknemer met elkaar in overleg moeten (blijven) treden om te komen tot werkhervatting. Een aantal stappen daarbij is zelfs dwingend voorgeschreven.

Verzekeren
Maar ziek personeel betekent voor jou als werkgever dat jouw salarisverplichtingen gewoon doorlopen, terwijl er geen arbeid verricht kan worden. Grotere ondernemingen zullen dit risico goed zelf kunnen dragen, andere kunnen dit risico beter verzekeren.

Traditioneel
Meestal wordt daarbij gestart met een eigen-risico-termijn van 7 of 14 dagen (langere zijn ook mogelijk}. Duurt de ziekte van de werknemer langer, dat kun je de salariskosten (grotendeels) afwentelen op de gekozen verzekeraar.

Stop loss
Zelfs al ben je in staat om de meeste ziektegevallen zelf te kunnen bekostigen, dan heb je misschien toch de behoefte al te groot ziekteverzuim over te willen laten aan een verzekeraar. Bij de stop-loss-polis spreek je met de verzekeraar af dat jij zelf 70% tot misschien wel 100% van de jaarlijkse loonsom voor eigen risico neemt. Overschrijdt het ziekteverzuim in een jaar die grens, dan zal de verzekeraar de overige verzuimkosten overnemen.

Grote verschillen
De praktijk leert dat juist op het terrein van ziekteverzuimpolissen grote verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeraars. Zeker wanneer er combinaties gemaakt kunnen worden met pensioenregelingen of andere ‘groepsoplossingen’. Zelfverzekerd bezit de benodigde expertise en zet als jouw adviseur de verschillende oplossingen met plezier helder naast je voor elkaar op een rij.

ZIEKTEVERZUIM

Kun jij dat opvangen?

De eerste 24 maanden
Als werkgever ben je wettelijk verplicht minimaal 70% van het salaris bij ziekteverzuim van een zieke werknemer tijdens de eerste 24 maanden door te betalen. Binnen een CAO mag daarop naar boven worden afgeweken.

Poortwachter
Houd je echter – in overleg met je Arbodienst – wel aan verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter! Daarin is bijvoorbeeld geregeld dat zowel de werkgever als de werknemer met elkaar in overleg moeten (blijven) treden om te komen tot werkhervatting. Een aantal stappen daarbij is zelfs dwingend voorgeschreven.

Verzekeren
Ziek personeel betekent voor jou als werkgever dat jouw salarisverplichtingen gewoon doorlopen. Dit, terwijl er geen arbeid verricht kan worden. Grotere ondernemingen zullen dit risico goed zelf kunnen dragen, anderen kunnen dit risico beter verzekeren.

Traditioneel
Meestal wordt daarbij gestart met een eigen-risico-termijn van 7 of 14 dagen (langere zijn ook mogelijk}. Duurt de ziekte van de werknemer langer, dat kun je de salariskosten (grotendeels) afwentelen op de gekozen verzekeraar.

Stop loss
Ben je in staat om de meeste ziektegevallen zelf te kunnen bekostigen? Dan heb je misschien toch de behoefte al te groot ziekteverzuim over te willen laten aan een verzekeraar. Bij de stop-loss-polis spreek je met de verzekeraar af dat jij zelf 70% tot misschien wel 100% van de jaarlijkse loonsom voor eigen risico neemt. Overschrijdt het ziekteverzuim in een jaar die grens, dan zal de verzekeraar de overige verzuimkosten overnemen.

Grote verschillen
De praktijk leert dat juist op het terrein van ziekteverzuimpolissen grote verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeraars. Zeker wanneer er combinaties gemaakt kunnen worden met pensioenregelingen of andere ‘groepsoplossingen’. Zelfverzekerd bezit de benodigde expertise en zet als jouw adviseur de verschillende oplossingen met plezier helder naast je voor elkaar op een rij.

ZIEKTEVERZUIM

Kun jij dat opvangen?

De eerste 24 maanden
Als werkgever ben je wettelijk verplicht minimaal 70% van het salaris van een zieke werknemer tijdens de eerste 24 maanden door te betalen. Binnen een CAO mag daarop naar boven worden afgeweken.

Poortwachter
Houd je echter – in overleg met je Arbodienst – wel aan verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter! Daarin is bijvoorbeeld geregeld dat zowel de werkgever als de werknemer met elkaar in overleg moeten (blijven) treden om te komen tot werkhervatting. Een aantal stappen daarbij is zelfs dwingend voorgeschreven.

Verzekeren
Ziek personeel betekent voor jou als werkgever dat jouw salarisverplichtingen gewoon doorlopen. Dit, terwijl er geen arbeid verricht kan worden. Grotere ondernemingen zullen dit risico goed zelf kunnen dragen, anderen kunnen dit risico beter verzekeren.

Traditioneel
Meestal wordt daarbij gestart met een eigen-risico-termijn van 7 of 14 dagen (langere zijn ook mogelijk}. Duurt de ziekte van de werknemer langer, dat kun je de salariskosten (grotendeels) afwentelen op de gekozen verzekeraar.

Stop loss
Ben je in staat om de meeste ziektegevallen zelf te kunnen bekostigen? Dan heb je misschien toch de behoefte al te groot ziekteverzuim over te willen laten aan een verzekeraar. Bij de stop-loss-polis spreek je met de verzekeraar af dat jij zelf 70% tot misschien wel 100% van de jaarlijkse loonsom voor eigen risico neemt. Overschrijdt het ziekteverzuim in een jaar die grens, dan zal de verzekeraar de overige verzuimkosten overnemen.

Grote verschillen
De praktijk leert dat juist op het terrein van ziekteverzuimpolissen grote verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeraars. Zeker wanneer er combinaties gemaakt kunnen worden met pensioenregelingen of andere ‘groepsoplossingen’. Zelfverzekerd bezit de benodigde expertise en zet als jouw adviseur de verschillende oplossingen met plezier helder naast je voor elkaar op een rij.

DE BESTE OPLOSSING VOOR JOU WETEN?

Daar helpen wij je graag bij. Neem contact op met ons op via 040 202 5059 of stuur een mail aan info@z-v-z.nl.

VOLG ONS ONLINE!

Volg onze social kanalen voor tips en adviezen